Systemarbeidet

IDitt liv er et systemarbeid som skal sette fokus på hvordan vi kan jobbe sammen for å fremme gode holdninger og verdier hos barn og unge i kommunen. Arbeidet skal bidra til kompetanse-heving for elever, foresatte og pedagoger omkring identitet, personlig vekst, sosial kompetanse og utvikling av gode og trygge læringsmiljøer for alle barn og unge. Vi arbeider tverrfaglig med å fremme livsmestring, og utvikle toleranse og felleskap hos barn og unge på en systematisk måte hvor foresatte utgjør en sentral rolle Systemarbeidet bør ses på som en viktig del av kommunes forebyggende arbeidet knyttet til § 9a.

Hvis vi skal lykkes med å påvirke barn og unge må arbeidet være på en systematisk måte, ellers risikerer vi at de utvikler usunne verdier og handlinger ovenfor hverandre som ikke hensiktsmessige. - Thomas Nordahl, Professor i Pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet

Sammen skal vi bygge gode nærmiljøer og
læringsmiljøer for barn og unge

Verdier

I dette arbeidet jobber vi med verdier fordi de er styrende for våre ord, tanker og handlinger. De er grunnlaget for hvordan vi oppfører oss mot hverandre og forstår hverandre, altså vår atferd. Verdier går ikke i arv og må læres (Per Fugelli, 2005).

Barn og unge som opplever at verdiarbeidet hjemme stemmer med det som foregår i barnehage og skole får det mye lettere i livet. - Thomas Nordahl, Professor i Pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet og veileder for arbeidet.

Vi har derfor utarbeidet et systemarbeid med alt fra fagbok, planarbeid, barn/unge og foreldremøter, undervisningsmateriell, filmer og mye mer som skal sette dette arbeidet i system slik at vi kan få til et felles utgangspunkt å samarbeidet om. 

Målet for verdiarbeidet blir derfor:

  • Styrke barnet/ungdommen i deres personlige utvikling og sosiale dannelse
  • Støtte foresatte i denne delen av oppdragelsen
  • Støtte pedagogen i arbeidet med utvikling av denne kompetansen hos barn og unge.

Samarbeid mellom hjem og barnehage/skole

Brukermedvirkning er en egen målsetning for arbeidet. Barn, unge og foresatte er nøkkelpersonene for utforming av innholdet gjennom demokratiske prosesser og det er derfor helt avgjørende at foresatte møter opp på foreldremøter omkring dette arbeidet slik at vi kan samarbeide.

Sammen for trygge barn og unge

Sammen kan vi gi barn og unge ledestjerner å styre etter. Målet er opplevelsen av livsmestring for alle, i et nærmiljø basert på et inkluderende og tolerant felleskap. Dette felleskapet skal bygges ved at vi voksne sammen med barn og unge samarbeider omkring utvikling av deres identitet og sosiale kompetanse.

Det er et gammelt afrikansk ordtak som sier det slik: Det skal en hel landsby til for å oppdra et barn».

Systemarbeidet er designet og utarbeidet av Helene Dæhlin og Line Melhus

Last ned brosjyren ved å benytte lenken nedenfor

Brosjyre (PDF)