Et systemarbeid for skole og barnehage

Livsmestring, bedre læringsmiljø og samarbeid med hjemmet

Sammen med foresatte og «landsbyen» rundt barnet og ungdommen setter man den overordnede delen av læreplanen og rammeplanen for barnehagen på timeplanen i et systemarbeid.

Systematiske verdiprogrammer som dette, bidrar til bedre folkehelse for oss alle.  - Knut Ragnvald Skulberg, lege og førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet
Barn og unge som opplever at verdiarbeidet hjemme stemmer med det som foregår i barnehage og skole får det mye lettere i livet. - Thomas Nordahl, Professor i Pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet