Det er viktig å jobbe systematisk med verdier over tid, fordi vi har kunnskap om at verdibaserte programmer fører til at barn og ungdom får en bedre psykisk helse, bedre mestringsfølelse og gjør det bedre på skolen. - Knut Ragnvald Skulberg, lege og førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet

Om kurset

I dette arbeidet jobber vi med verdier fordi de er styrende for våre ord, tanker og handlinger og grunnlaget for hvordan vi oppfører oss mot hverandre og forstår hverandre, altså vår atferd.

Her stiller vi oss spørsmålene: «Hvem vil du være?» og «Hvordan vil du at andre skal oppleve deg?», eller vi spør foreldre og foresatte «Hvem og hva ønsker du at barnet ditt skal bli?».

Målet for verdiarbeidet blir derfor:

 • Stryke barnet/ungdommen i deres personlige utvikling
 • Støtte pedagogen i denne delen av undervisningen
 • Støtte foresatte i denne delen av oppdragelsen

Brukermedvirkning er en egen målsetning for arbeidet. Barn, unge og foresatte er nøkkelpersonene for utforming av innholdet gjennom demokratiske prosesser.

Kurs- og kompetansepakken inneholder:

 • Læreplan for arbeidet tilknyttet overordnet del av læreplanen og rammeplan for barnehage
 • Veiledning for pedagoger
 • Tilgang til filmer og oppgaver knyttet til Identitet, sosial kompetanse, verdier og livsmestring
 • Pedagogisk støttemateriell tilpasset alder og trinn
 • Minimumsstandarder for gjennomføring
 • Håndbok
 • Brosjyrer
 • Tilgang til maler for rekvisitter via på Skrå
 • En årlig fagdag med forskningsbasert innhold
 • En kursdag i bruk av hjemmesiden og materiellet som er tilgjengelig

Priser

For enhet:
Barnehage/Skole

Fra 6000 kr
avhengig av størrelse

For Kommune:
Barnehager eller skoler

Fra 18 000 kr
avhengig av størrelse

Kommune:
Barnehager og skoler

Fra 25 000 kr
avhengig av størrelse og lokaler tilgjengelig.

Dette gir fri tilgang til alt vårt pedagogiske materiell, samt opplæring i bruk av dette. 

Tillegg som kan bestilles er:

 • Oppfølging og assistanse på foreldremøter. Pris pr møte er fra 3500kr. Varighet 2,5 t (avhengig av størrelse).

Ressurssamlinger/pedagogiske fagøkter for pedagoger og miljøarbeidere i barnehage og skole. 3 kurs av 2t. Disse tar utgangspunkt i teorien bak systemarbeidet fra kr 9000 (avhengig av størrelse).

Alle prisene er inkl. mva og pr år
Send oss en forespørsel på tilbud

Kontak oss

Du kan bruk dette kontaktskjema nedenfor for å sende oss en forespørsel.